SAĞLIK
Giriş Tarihi : 22-11-2020 13:48   Güncelleme : 22-11-2020 13:50

Sağlık Bakanlığından Özel Hastanelerin Koronavirüs Testine Alınan Fazla Ücretler Hakkında Açıklama

Sağlık Bakanlığı koronavirüs testi için belirlenen fiyat tarifesine uymayan kuruluşların denetimi için valiliklere yazı gönderdi. Buna göre koronavirüs testi için sağlık kuruluşlarına yapılan başvurularda, belirtilen 250 TL fiyat tarifesinin dışındaki uygulamalara yer veren kuruluşlara yaptırım uygulanacak. Fazla alınan ücretler iade edilecek.

Sağlık Bakanlığından Özel Hastanelerin Koronavirüs Testine Alınan Fazla Ücretler Hakkında Açıklama

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, koronavirüs test ücretlerine ilişkin tüm kamu kurum ve kuruluşları ile valiliklere yazı gönderildi.

Koronavirüs testi çalışmaya yetkili tüm sağlık kuruluşları için Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesinde belirlenen fiyatlar üzerinden test ücretinin geçerli olduğu hatırlatılan yazıda, RT- PCR testi için bu ücret dışında herhangi bir bedel talep edilemeyeceği ve ilave ücret alınamayacağı vurgulandı.

Mevzuata aykırı uygulamaların tespit edildiği takdirde  idari para cezaları ve ilgili sağlık tesisi sorumluları hakkında idari yaptırımlar uygulanacak. Korona testi için belirlenen ücretten  fazla ücret  alındığında ücretin iadesi sağlanacak. Aykırı uygulamaların sürdürülmesi halinde ilgili birimlerin faaliyetlerinin durdurulması yönünde işlem yapılacak.

Valiliklere gönlerilen yazı: "Bakanlığımızın düzenlemelerine ve Bakanlığımızca yayınlanan rehber ve algoritmalar ilgili mevzuatına aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde tespit edilen fiilin niteliğine göre, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesine, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve 992 Sayılı Kanunun ilgili maddelerinde öngörülen idari para cezaları ile ilgili sağlık tesisi sorumlu/mesul müdürleri hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanacak. RT-PCR testi için fazladan alınan ücretin iadesi sağlanacak. Aykırı uygulamaların sürdürülmesi veya tekerrürü halinde ise 992 sayılı Tahririyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanununun ilgili maddeleri uyarınca ilgili birimlerin faaliyetlerinin durdurulması yönünde işlem tesisi edilecek."