EKONOMİ
Giriş Tarihi : 31-12-2020 03:14   Güncelleme : 31-12-2020 03:42

Bu Haber Milyonlarca İnsanı ilgilendiriyor! Borç yapılandırmada başvuru süreci uzatıldımı?

Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren karara göre, 1 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek ilk taksit ödemeleri 1 Nisan 2021'e ertelendiği bildirildi

 Bu Haber Milyonlarca İnsanı ilgilendiriyor! Borç yapılandırmada başvuru süreci uzatıldımı?

Devlete olan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemenin son başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatıldı.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, yeniden yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Aralık 2020'den, 31 Ocak 2021'e uzatıldı.

Uzatılan yeni yapılandırma süresi kimleri kapsıyor? Yapılandırma taksit tarihleri değişti mi? Hangi borçların başvuru süresi uzatıldı?

Resmi Gazete'de 30 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan kararda, 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması hakkında değişiklik yapılarak başvuru ve ilk taksit tarihleri bir daha uzatıldı. Kararın ardından vatandaşlar yapılandırma borçlarının taksit tarihleri mi değişti merak etmeye başladı. Binlerce kişi yapılandırma yaparak borçlarını tekrar ödemek için başvuruda bulunmuştu. Vergi, KYK, SGK pirim borcu gibi birçok borcun yapılandırılmasına başlanmıştı. Mevcut yapılandırması bulunan vatandaşlar, yeni yapılandırma süresinden etkilenecek mi konusunda araştırmalar yapan vatandaşlar, "yapılandırma son başvuru tarihini" merak ediyor. Peki uzatılan yapılandırma süresi kimleri kapsayacak? Yapılandırma borçlarının ödeme tarihleri değişti mi?

HANGİ BORÇLARIN YAPILANDIRMA SÜRESİ UZATILDI?

Resmi Gazete'de yapılandırma kararının yayınlanmasının ardından en fazla 18 taksitte yapılandırma işlemi başlamıştı. "Hangi borçların yapılandırma süresi uzatıldı" araştırması yapılmaya başlandı. SGK prim borçlarından vergi borçlarına ve KYK borçlarına kadar birçok alanda borçlara yapılandırma yapılıyor. TESK, KOSGEB, TÜRMOB ve TOBB gibi kurumlara borcu olanların bazı borçları da yapılandırma kapsamına alınmıştı. İdari para cezaları ve trafik cezaları da dahil birçok borç yapılandırıldı. Kurumlar Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Gelir Vergisi, KYK borçları, Katma Değer Vergisi (KDV), , Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları da bir ay daha başvuru süresi uzatılan yapılandırmalar arasında. Yapılandırma kapsamında borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlara da indirim yapılacak.

Peki hangi borçlara yapılandırma imkanı veriliyor? İşte yapılandırma yapılacan borçlar listesi!

30 ARALIK 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE KARARI

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesi ile 4 üncü Maddesinde (Onüçüncü ve Ondördüncü Fıkraları Hariç) Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin, Anılan Maddelerde Belirtilen Sürelerin Bitiminden İtibaren Bir Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3343)

YAPILANDIRMA YAPANLARIN TAKSİT TARİHLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Resmi Gazete'de 30 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre uzatılan yapılandırma başvuru tarihi ve ilk taksit ödeme tarihi süresi, yeni başvuru yapacak vatandaşlar için geçerli olacak. Borcuna, 30 Aralık 2020 tarihine kadar yapılandırma yapan ve taksit tarihleri belirlenen vatandaşlar, yeni yapılandırma ilk taksit ödeme süresinin uzatılmasından faydalanamayacak. Mevcut yapılandırmaları olan borçluların, taksit ödeme tarihlerinde herhangi bir değişiklik olmayacak.

YENİ YAPILANDIRMA SÜRESİ KİMLER İÇİN

30 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması hakkında değişiklik kararı sadece yeni başvuran vatandaşlar için geçerli kabul edilecek.

YENİ YAPILANDIRMA TARİHLERİ BELLİ OLDU

Devlete olan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemenin son başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatıldı.Karara göre, yeniden yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Aralık 2020'den, 31 Ocak 2021'e uzatıldı.

Yeniden yapılandırma sonrası Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilecek ilk taksit ödemeleri ise Şubat 2021'e ertelendiği belirtildi.

Kanuna göre, vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek. Borcunu peşin ödemek isteyenlere indirim sağlanacak.

Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları yapılandırma kapsamında olacak.

Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı da yapılandırılabilecek.

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre takip edilen diğer alacaklar için de yapılandırmadan yararlanılabilecek.

Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve en fazla 18 taksitte bu borçlar ödenebilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek.

Sosyal güvenlik primi idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları da yapılandırılabilecek.

Ayrıca il özel idarelerine olan borçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri de yapılandırılabilecek.

TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri de yapılandırmaya dahil olacak.

KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklananlar ile aidat alacakları, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50'den fazlası bunlara ait şirketlerin taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacaklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları, kalkınma ajanslarının il özel idareleri, belediye ve sanayi odalarından olan alacakları, Türk Standardları Enstitüsü hizmet bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında yer alacak.

Sosyal Güvenlik Kurumunca takibi yapılan 31 Ağustos tarihinden önce tespitleri yapılan ve yapılandırma son başvuru tarihine kadar kesinleşenler de yapılandırmadan faydalanabilecek.

Belediyelerin tasarrufuna bırakılan taşınmaz kiralamaları ve irtifak hakkı tesisinden kaynaklanan alacakları da yapılandırma kapsamına alındı.

Büyükşehir belediyeleri ile bağlı kuruluşlarının Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne olan borçları da yapılandırılabilecek.

Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu olan çiftçiler ile kredi kullanan orman köylüleri de düzenlemeden yararlanacak.

İşsizlik ödeneğinden yararlandırılanların, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi olarak çalışmaları halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

Cumhurbaşkanı; kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahiplerini istihdam etmesi halinde işverene sağlanan prim desteğinin bir önceki yıl ortalamasına ilave istihdam edilen kişiler için 12 ay, bu kişinin kadın, genç veya engelli olması durumunda 18 ay süreyle işverene sağlanan prim teşvikinin ve ilave istihdam sağlayan işverene Gelir Vergisi stopaj teşviki ile Damga Vergisi desteği uygulamasının süresini 31 Aralık 2023'e kadar uzatmaya yetkili olacak.

Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkileri nedeniyle 1 Ocak 2021'den 31 Aralık 2023 tarihine ertelenecek. Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisine sahip olacak.

 

 

Sakınca, Ferit SEÇKİN / İçerik Editörü