EKONOMİ
Giriş Tarihi : 22-05-2021 01:38   Güncelleme : 22-05-2021 01:38

Son dakika...Tüm borçlar yeniden yapılandırılacak.

AK Parti, 15 maddelik yeni torba teklifi Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklifle vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırması hedefleniyor. Düzenleme ile esnafa sicil affı gelirken, kredi borçlarını zamanında ödemeyen olumsuz kayıtların da dikkate alınmayacağı belirtildi

Son dakika...Tüm borçlar yeniden yapılandırılacak.

Kanun teklifi detayları şu şekilde; 

Covid-19 salgının Türk ekonomisine etkilerini azaltmak, istihdamı ve üretimi korumak ve vatandaşların salgından en az şekilde etkilenmesini sağlamak için alınan önlemler ve sağlanan desteklerin yanı sıra bir seri düzenleme yapılarak vatandaşların, işletmelerin vergi ve sigorta primleri başta olmak üzere kamuya olan yükümlülükleri, ertelenmiş vergi oranlarında indirime gidildi.

Ancak, küresel salgının yayılımının ve etkilerinin devam etmesi nedeniyle yapılandırma taksitlerini ödemeyen ya da borçları yapılandırma kapsamında bulunmayan vatandaşlarca yeni bir imkan verilmesi talepleri yoğunlaşmış ayrıca kesinleşmiş borçlar dışında ihtilaflı aşamada bulunana veya henüz inceleme ve takdir işlemleri tamamlanmamış borçların da ihtilaflara son verilmesi ya da yeni ihtilaflar başlatılmaması amacıyla düzenleme dile getirilmiş durumda. 

Ayrıca ihtilaflı ya da inceleme ve takdir işlemleri devam eden alacaklar için de yapılandırma imkanı getirildi. Bu aşamalardaki alacakların bir an önce Hazineye intikalinin sağlanması, matrah ve vergi arttırımı yoluyla vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleriyle ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması ev işletme kayıtlarının faali durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesine yönelik düzenlemeler öngörülmüştür. 

Ayrıca karşılıksız çek protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmayacağı hususunda düzenleme yapılamaktadır.