Anadolu Haberler
HV
19 TEMMUZ Cuma 08:46

Yayın İlkeleri

Yayın İlkelerimiz:

 1. Tarafsızlık: Haberlerimizde, doğru bilgileri aktarma için saklama ve objektif bir tutum benimseriz. Siyasi, ideolojik ya da ticari çıkarlardan etkilenmeden, haberlerden dürüstlük ve doğruluğa ulaşmayı sağlarız.

 2. Etik Değerler: Yayınlarımızda etik değerlere bağlı kalırız. İnsan haklarını korumaya, şiddeti önlemeye, ırkçılığa ve kullanmayan, toplumsal değerleri koruyan bir tutum sergileriz.

 3. Doğruluk ve Güvenilirlik: Haberlerimizde doğru ve güvenilir bilgileri aktarmaya özen gösteririz. Kaynaklarımızı doğru ve güvenilir ilkelere uygun olarak sunarız.

 4. Mahremiyet ve Gizlilik: Kişisel mahremiyet ve gizlilik haklarına ait hakları kullanırız. Özel hayatın gizliliğine saygı gösterir, haberleştirme konusu olan grupların kişisel haklarına zararı aktarırız.

 5. İnsan Kaynakları: Yayınlarımızda çalışanlarımızın haklarına saygı gösterir, çalışma yönünde olumlu yön geliştirmek için çaba harcarız. İş yerinde güvenlik ve sağlığı koruma, adaletli ve harika bir ortam yaratmak gibi temel bilgileri benimseriz.

 6. Toplumsal Katılım: Yayınlarımızda toplumsal katılımı önemseriz. Okuyucularımızın görüşlerine açık kullanırız, geri bildirimlerini dikkate alırız. Yayınlarımızı tüketim özelliklerine uygun şekilde şekillendiririz.

 7. Çevreye Saygı: Çevreye saygı bir tutum benimseriz. Çevre konusunda katılımcılar ve duyarlı bir yaklaşım sergileriz. Yayınlarımızda, doğal kaynakları koruma, çevre dostu uygulamaları destekleme gibi çevre konularına yer verirsiniz.

Esasen basın özgürlüğüne bağlı olarak bizim hukukumuzda basın kuruluşlarının ve basın mensuplarının uymak zorunda oldukları belirli bir “ilkeler metni” bulunmamaktadır. Doğal olarak basın kuruluşları ve basın mensupları açısından genel hukuk kurallarının ötesinde hukuken bağlayıcı nitelikte herhangi bir ilke veya kural bulunmamaktadır.

Bu nedenle basın mensupları çalışmalarında hukukun genel kurallarına uymakla yükümlüdür. Ancak ülkemizde faaliyet gösteren Basın Konseyi’nin benimseyip ilan ettiği bazı temel ilkeler bulunmaktadır.

Bizim de kabul ettiğimiz temel ilkeler şunlardır:

 • Yayınlarda hiç kimse; ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel özrü, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle kınamamak, aşağılamamak,
 • Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı yada incitici yayın yapmamak,
 • Kamusal bir görev olan gazetecilik, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet etmemek,
 • Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer vermemek,
 • Kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu yapmamak,
 • Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmaksızın yayınlamamak,
 • Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu yararı ciddi bir biçimde gerektirmedikçe yayınlamamak,
 • Bir basın organının dağıtım süreci tamamlanmadan o basın organının özel çabalarla gerçekleştirdiği ürün, bir başka basın organı tarafından kendi ürünüymüş gibi kamuoyuna sunmamak, ajanslardan alınan özel ürünlerin kaynağının belirtilmesine özen göstermek,
 • Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan etmemek,
 • Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfetmemek,
 • Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini korumalıdır. Kaynağın kamuoyunu kişisel, siyasal ekonomik vb. nedenlerle yanıltmayı amaçladığı haller bunun dışındadır.
 • Gazeteci görevini, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlarla yapmaktan sakınmak,
 • Şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapmaktan kaçınmak,
 • İlan ve reklam niteliğindeki yayınların bu niteliklerini, tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirtmek,
 • Yayın tarihi için konan zaman kaydına saygı göstermek,
 • Basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duymak.
 • Our Publishing Principles:

  Impartiality: We adopt a neutral and objective attitude in our news reporting to convey accurate information. We strive for honesty and accuracy in our reporting without being influenced by political, ideological, or commercial interests.

  Ethical Values: We adhere to ethical values in our publications. We protect human rights, prevent violence, reject racism, and adopt a respectful attitude towards social values.

  Accuracy and Reliability: We endeavor to convey accurate and reliable information in our news reporting. We present our sources according to correct and reliable principles.

  Privacy and Confidentiality: We respect personal privacy and confidentiality rights. We respect the privacy of private life and convey the harm to personal rights of groups in the news.

  Human Resources: We respect the rights of our employees in our publications and strive to develop a positive working environment. We adopt basic principles such as protecting health and safety at work and creating a fair and great working environment.

  Social Participation: We value social participation in our publications. We are open to the opinions of our readers and take their feedback into consideration. We shape our publications in accordance with consumption characteristics.

  Respect for the Environment: We adopt an attitude of respect for the environment. We display a participatory and sensitive approach to environmental issues. In our publications, we address environmental issues such as protecting natural resources and supporting environmentally friendly practices.